Návrhy a realizace

výstavních expozic

Od roku 2014 se specializujeme na návrhy a realizace muzejních a výstavních expozic. Zajišťujeme kompletní realizační servis od technických konzultací přes studie proveditelnosti až po výrobu jednotlivých výstavních prvků. Díky širokému spektru zkušených profesionálů jsme schopni flexibilně sestavit tým přesně na míru každému projektu.

realizovaných expozic
0
vytvořené výstavní plochy
0 m2
roční návštěvnost expozic
0 +
celkový objem zakázek
0 mil. Kč

Projekty

Jan Koťa Rolník

spolumajitel, jednatel
jan.rolnik@capacityexpo.com
+420 777 833 692‬‬

Petr Patočka

spolumajitel, jednatel
petr.patocka@capacityexpo.com
+420 603 155 535‬‬

Jakub Brýdl

spolumajitel
jakub.brydl@capacityexpo.com
+420 728 609 515‬‬

Petr John

výkonný ředitel
petr.john@capacityexpo.com
+420 724 309 844‬

KREATIVA

Zde se rodí vize.

Společně prozkoumáme nápady, témata a záměr plánované expozice či návštěvnického centra. Důkladnou rešerší posoudíme vhodné nástroje a technologie, abychom Váš nápad proměnili v jasné zadání s realistickými cíli. Po podrobné analýze sestavíme realizační tým odborníků z potřebných oblastí, kteří budou pro Váš záměr garanty kvality a profesionálního přístupu.

Na základě studie navrhneme dramaturgický koncept, architektonické řešení, grafické a audiovizuální obsahy, které obohatí projekt o současné kreativní a interaktivní prvky. Společně si definujeme cíle, cílové skupiny a strategii projektu tak, aby splnil kritéria moderní expozice 21. století.

Během tvůrčího procesu společně probereme tato témata:

Nápad / Záměr / Úkol

 • Témata
 • Rešerše
 • Nástroje a technologie
 • Trendy
 • Proveditelnost
  • Zadání
  • Možnosti
  • Nároky (finanční, technické, organizační)
  • Zhodnocení

Studie

 • Popis cílů a cílových skupin, identifikace monitorovacích ukazatelů
 • Dramaturgický koncept uchopení tématu
 • Libreto, Moodboard, Treatment
 • Architektonické řešení
 • Audiovizuální obsahy (videa, filmy, animace, interaktivní instalace, motion design) – hrubý popis či scénář, reference, využité technologie
 • Vizuální a grafické řešení
 • Interaktivity, dětská linka
 • Specifikace provozních aspektů
  • Provozní doba
  • Sezónní fungování
  • Personální kapacity (kustodi, průvodci, správci, úklid, prodej vstupenek…)
  • Volné a prováděné prohlídky, audioguide, lektorské a doprovodné programy

PŘÍPRAVA

Promyšlený plán je základ.

V přípravné fázi vypracujeme komplexní plán projektu, zahrnující nezbytné právní kroky pro provádění veřejných či soukromých výběrových řízení. Stanovíme technické termíny jednotlivých fází a nastavíme časový rámec pro tvůrčí a výzkumné aktivity. Harmonogram bude pečlivě koordinován se všemi relevantními požadavky a lhůtami pro zaručení hladkého průběhu celého projektu.
Vytvoříme prováděcí dokumentaci, která bude podrobně specifikovat využité materiály, technologie, grafické a audiovizuální obsahy. Představíme Vám pečlivě zvolené dodavatele, které vybíráme na základě přísných kvalifikačních kritérií, čímž garantujeme vysokou úroveň kvality a efektivitu dodávek.

Během přípravné fáze projdeme tato témata:

Plánování a management projektu

 • Harmonogram – fáze přípravy a realizace včetně zohlednění všech technických a zákonných lhůt
 • Financování
  • Dotace, Granty, Nadace, IROP
 • Právní zajištění
  • Veřejné zakázky na studii a realizaci
  • Smlouvy s dodavateli
  • Smlouvy s autorským a technickým dozorem

Prováděcí dokumentace / dokumentace pro výběr dodavatele

 • Materiálová a konstrukční řešení
 • Zadání audiovizuálních obsahů včetně scénáře, moodboardu, referencí, storyboardu a popisu technologií
 • Detailní specifikace počtů a velikostí jednotlivých prvků
 • Výběr konkrétní audiovizuální a světelné techniky
 • Projekty osvětlení, slaboproudu, silnoproudu, vzduchotechniky či zabezpečení
 • Technická zpráva
 • Stavební příprava


Výběr dodavatelů

 • Příprava smluv a vypsání zakázek
  • Hodnotící komise a kritéria
  • Kvalifikační předpoklady
 • Administrace dotazů
 • Zajištění transparentnosti

REALIZACE

Vize se stává skutečností.

Efektivní koordinace všech zúčastněných stran patří mezi klíčové dovednosti našich projektových manažerů. Každodenně optimalizují pracovní procesy dle aktuální situace na stavbě, pružně řeší neočekávané situace, efektivně řídí harmonogram i čerpání finančních prostředků, transparentně a pravidelně komunikují s klientem.

Během realizace projdeme tato témata:

 • Koordinace projektu a zúčastněných stran
  • Investor
  • Poskytovatel finančních prostředků (dotace, granty, zřizovatel…)
  • Autoři – kurátor, architekt
  • Provozní personál
  • Technický dozor investora
  • Výrobci a dodavatelé
 • Řízení harmonogramu a návazností
 • Jasné zadání úkolů a kontrola plnění
 • Průběžná kontrola kvality provedení s ohledem na celek i detail
 • Průběžná dokumentace procesu realizace (foto a videodokumentace, stavební deník…)

PROVOZ

Po dokončení vše teprve začíná.

Po realizaci přichází fáze provozu, údržby a propagace. Před samotným otevřením vřele doporučujeme zahájit zkušební provoz, což umožní odhalit a vyřešit vzniklé problémy, jež nebylo možné identifikovat během přípravy a realizace. Procházíme a analyzujeme provozní zkušenosti, zaměřujeme se na klíčové poznatky z prvních dnů provozu a formulujeme návrhy řešení, které přispějí k úspěšnému rozvoji projektu.

Během provozu a následné péče projdeme tato témata:

 • Analýza fungování
  • Získání dat z provozu (návštěvnost, doba setrvání návštěvníků v expozici, oblíbenost jednotlivých prvků či témat pro efektivní propagaci)
  • Vyhodnocení a navržení úprav a dalšího rozvoje
 • Pravidelné prohlídky, údržba, monitoring
 • Optimalizace provozu
 • Propagace, PR, vizibilita