Země Fantazie

Země Fantazie

Expoziční interiér pro dočasné expozice českých krajů a partnerů české účasti na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Za pomoci digitální simulace jsme napodobili procesy sedimentace a eroze pískovců, které probíhaly po miliony let a daly vzniknout těmto typickým krajinným útvarům.

Datum stavby:

2015

Lokalita:

Světová výstava EXPO Milano, Itálie

Rozsah realizace:

Komplexní realizace expozičního mobiliáře

Spolupráce:

Autoři – Jan Tůma Jindřich Ráftl, Miroslav Kukrál

Klient: