Zoo Praha – Pavilon Gobi

Zoo Praha – Pavilon Gobi

Komplexní dodávka interiéru vitríny s tématem Kůň Převalského.

Datum stavby:

2023

Lokalita:

Zoologická zahrada Praha

Rozsah realizace:

Realizace modelů, prosvětlené grafiky, projekce, displejů, replik a audiovizuálních obsahů.

Spolupráce:

Autor expozice: Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková

Klient: