logo

Země Fantazie

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Země Fantazie

Expoziční interiér pro dočasné expozice krajů a partnerů České účasti na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Díky digitální simulaci jsme schopni napodobit procesy sedimentace a eroze pískovců, které probíhaly po miliony let a daly vzniknout těmto typickým krajinným útvarům.

Kdy:

2015

Kde:

Světová výstava EXPO Milano, Itálie

Role FC:

Kkomplexní realizace expozičního mobiliáře

Spolupráce:

Autoři - Jan Tůma Jindřich Ráftl, Miroslav Kukrál

Klient: